Monday, May 12, 2008

Panduan Hidup Untuk Suami Isteri Yang Soleh(2)Suami yang menghadap ALLAH dalam keadaan berzina

Nabi S.A.W bersabda: 'Siapa saja seorang lelaki yang mengahwini perempuan dengan maskahwin sedikit atau banyak, sedangkan dalam hatinya ia berniat untuk tidak memberikan hak perempuan tersebut (maskahwinnya) kepadanya, maka ia telah menipunya; kemudian ia meninggal dunia, sedang ia belum memberi hak perempuan tadi kepadanya, maka ia akan menjumpai ALLAH di hari kiamat nanti dalam keadaan berzina.

'Suami yang paling sempurna keimanannya

Nabi S.A.W bersabda: ' Sesungguhnya yang termasuk golongan mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang baik budi pekertinya dan mereka yang lebih halus dalam mempergauli keluarganya (isterinya,anak-anaknya dan para kerabatnya).'Nabi S.A.W bersabda: ' Orang-orang yang terbaik dari kamu sekalian ialah mereka yang lebih baik dari kamu di dalam mempergauli keluarganya, dan saya adalah orang yang terbaik dari kamu sekalian dalam mempergauli keluargaku.

'Ganjaran bagi suami yang sabar dalam mendidik isterinya

Diceritakan dari Nabi S.A.W bahawa Baginda bersabda:' Barang siapa sabar atas budi pekerti isterinya yang jelek, maka ALLAH memberinya pahala sama dengan pahala yang diberikan kepada Nabi Ayyub A.S kerana sabar atas menerima percubaan-NYA.

'catatan:Percubaan Nabi Ayyub A.S ada 4 perkara:1. habis harta bendanya2. meninggal dunia semua anaknya3. hancur badannya (penyakit)4. dijauhi oleh manusia selain isterinya bernama RahmahGanjaran bagi isteri yang sabar terhadap kejahatan suaminyaDan barangsiapa sabar atas budi pekerti suaminya yang jelek, maka ALLAH akan memberikannya pahala sama dengan pahala Aisyah isteri Fir'aun.

No comments: