Tuesday, May 13, 2008

Panduan Hidup Untuk Suami Isteri Yang Soleh3


Tanda-tanda suami yang sempurna dan tidak sempurna

Al-habib Abdullah Al-haddad berkata: ' Seorang lelaki yang sempurna adalah dia yang mempermudah dalam kewajipan-kewajipan kepadanya dan tidak mempermudah dalam kewajipan-kewajipannya kepada ALLAH. Dan seorang lelaki yang kurang ialah dia yang bersifat sebaliknya.

'keterangan:
Maksud dari penjelasan ini ialah seorang suami bersikap sudi memaafkan jika isterinya tidak menghiasi dirinya dan tidak melayaninya dengan sempurna dan lain-lain, tapi ia bersikap tegas jika isterinya tidak melakukan solat atau puasa dan lain-lain, itulah seorang suami yang sempurna. Dan seorang suami yang yang bersikap keras jika isterinya tidak menghias dirinya atau tidak melayaninya dengan sempurna dan lain-lain, tapi dia bersikap acuh dan tak acuh (dingin) jika isteri meninggalkan kewajipan-kewajipannya kepada ALLAH seperti solat, puasa dan lain-lain, maka dia adalah seorang suami yang kurang.

Beberapa perintah agama

Ketahuilah! bahawa dianjurkan bagi seorang suami memerintahkan isterinya (dan mengingatkannya dengan nada yang halus) dan menafkahinya menurut kadar kemampuannya dan berlaku tabah (jika disakiti oleh isterinya) dan bersikap halus kepadanya dan mengarahkannya ke jalan yang baik dan mengajarnya akan hukum-hukum agama yang perlu diketahui olehnya iaitu hukum bersuci, haidh dan ibadah-ibadah (yang wajib dan yang sunat).

Cara bagi suami untuk melepaskan dirinya dan keluarganya dari api neraka

Allah Ta'ala berfirman:"Hai orang-orang yang beriman! jagalah dirimu dan para keluargamu dari api neraka.

"Ibnu Abbas berkata: 'Berilah pengertian agama kepada mereka dan berilah pelajaran budi pekerti yang bagus kepada mereka."

No comments: